KIEDY S-5. KIEDY POWSTANIE OBWODNICA RAWICZA?.


"Język na sprzedaż", Jerzego Bralczyka.
Dokładnie to miałem napisać. Prof. Bralczyk all the way :)

Możesz wykorzystać jeszcze:
- Andrzej Augustynek, Reklama podprogowa - Fakt czy artefakt, "Wiedza i Życie" nr 7/1998
- Dariusz Doliński, Psychologia reklamy, wyd. "Aida", Wrocław, 1998
- Jan Goślicki, Sztuka reklamy, Kraków 1993
- Stanisław Kuśmierski, Reklama jest sztuką, Warszawa 1996
- Ewa Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2001